Goed doel 2014: Visio Onderwijs Breda

Met hulp van de deelnemers die bij inschrijving € 0,25 doneren, ondersteunt de Amgen Singelloop Breda elk jaar een goed doel. Om de verbinding met Breda te benadrukken kiezen we het goede doel altijd lokaal is het gericht op gezondheid en bewegen.

Dit jaar kozen we voor de ondersteuning van Visio Onderwijs Breda (De Blauwe Kamer). Zij bieden onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking in de leeftijd van vier tot twintig jaar. Naast een visuele beperking hebben alle leerlingen een verstandelijke beperking.

Omdat de huidige speeltoestellen zijn afgekeurd, mogen deze niet meer gebruikt worden. Visio Onderwijs Breda wil graag het schoolplein inrichten met nieuwe speeltoestellen om de kinderen actief te houden. Ook deze kinderen willen graag klimmen, klauteren, schommelen en glijden. En ook voelen, horen en ruiken.

De school biedt een warme, veilige omgeving aan leerlingen en ouders. Alles in en om de school is volkomen aangepast aan de doelgroep: de gangen zijn leeg en overzichtelijk en de klassen zien er uitnodigend en geordend uit. Het uitgangspunt is de leerling als uniek persoon. Per leerling zoeken zij naar een specifieke manier waarop het kind iets kan leren. Er wordt gekeken naar wat het kind wèl kan in plaats van naar wat het niet kan. Ontwikkeling van de leerling, op zijn of haar eigen niveau, staat altijd voorop.

De Amgen Singelloop Breda ondersteunt deze wens van harte. U ook?

http://www.visio.org/home

Nieuwe website Bredase Singelloop

Amgen Singelloop lanceert nieuwe website

Met de ondertekening van een contract met Marconcept geeft de Singelloop Breda het startsein voor het lanceren van de nieuwe website en heeft zij er een nieuwe sponsor bij.

Marconcepts april2014Directeur Stefan Schuyleman en voorzitter Willem Butz van de Singelloop Breda toonden zich verheugd. “Als Bredaas bedrijf verbinden wij ons graag met een evenement dat zo’n grote rol speelt in de Bredase samenleving: hardlopen leeft en de Singelloop ook”, aldus Schuyleman. Hij voegde eraan toe dat hij zeer verheugd is om een rol te mogen spelen bij de totstandkoming van de nieuwe website. “Marconcepts is een online marketing bureau in Breda met een focus op het resultaatgericht inzetten van internet marketing, wij weten dus precies hoe wij de Singelloop kunnen helpen”.

Vanzelfsprekend toonde ook Singelloop-voorzitter Willem Butz zich tevreden. “Wij zijn heel blij met de nieuwe website. Het is wederom een verbeterslag die wij maken en Marconcepts heeft ons daar zeer goed bij geholpen. Dat Marconcepts zich tevens wil verbinden aan de Singelloop Breda, is prachtig!”

De nieuwe website zal voor 1 mei “live” gaan. De voorinschrijving start op 1 mei aanstaande.