Goede doel

Help mee aan nieuwe speeltoestellen voor Visio Onderwijs Breda!

Met hulp van de deelnemers die bij inschrijving € 0,25 doneren, ondersteunt de Amgen Singelloop Breda elk jaar een goed doel. Om de verbinding met Breda te benadrukken kiezen we het goede doel altijd lokaal is het gericht op gezondheid en bewegen.

In 2014 kozen we voor de ondersteuning van Visio Onderwijs Breda (De Blauwe Kamer). Zij bieden onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking in de leeftijd van vier tot twintig jaar. Naast een visuele beperking hebben alle leerlingen een verstandelijke beperking. De school biedt een warme, veilige omgeving aan leerlingen en ouders. Alles in en om de school is volkomen aangepast aan de doelgroep: de gangen zijn leeg en overzichtelijk en de klassen zien er uitnodigend en geordend uit.

Het uitgangspunt is de leerling als uniek persoon. Per leerling zoeken zij naar een specifieke manier waarop het kind iets kan leren. Er wordt gekeken naar wat het kind wèl kan in plaats van naar wat het niet kan. Ontwikkeling van de leerling, op zijn of haar eigen niveau, staat altijd voorop.

Omdat de huidige speeltoestellen zijn afgekeurd, mogen deze niet meer gebruikt worden. Visio Onderwijs Breda wil graag het schoolplein inrichten met nieuwe speeltoestellen om de kinderen actief te houden. Ook deze kinderen willen graag klimmen, klauteren, schommelen en glijden. En ook voelen, horen en ruiken. De Amgen Singelloop Breda ondersteunt deze wens van harte. U ook?

http://www.visio.org